02 de Març de 2024
8:31
934 247 349
Accedeix al teu compte
Introdueix el teu usuari i contrasenya per accedir al teu compte
0
0 €
Tornar
¿Quins impostos hi ha que pagar pels premis de la Lotería de Navidad?

quins impostos tenim que pagar

Quins impostos cal pagar pels premis de la Loteria de Nadal?

 

Fins al 2012 els guanys obtinguts pels premis dels jocs de Loteria i Apostes de l'Estat estaven exemptes de tributar, no calia pagar ni un duro a Hisenda en cobrar el premi, però a l'any següent sí que s'havia de declarar i pagar via Imposat de Patrimoni i IRPF els guanys generats per aquests diners.


En el 2013, a fi d'augmentar la recaptació tributària, el ministre Cristóbal Montoro va decidir que tots els premis dels jocs d'atzar de Loteries havien de tributar a partir de 2.500 euros en un 20%.

Així, si et tocava la GROSSA de Nadal dels 400.000 euros per dècim, l'afortunat s'emportava 320.500 euros, però els 79.500 restants, anaven a parar a les arques d'Hisenda.
Això va ser així fins que, al maig del 2018, una esmena parcial als Pressupostos va establir que la quantitat exempta d'impost fora incrementant-se any rere any fins al 2020.
Així, pas que durant la resta de l'any 2018, l'import del premi sobre el qual no s'aplicaria retenció va passar a ser de 10.000 euros.

L'u de gener del 2019 l'import canvio a ser a partir de 20.000 euros i des de l'u de gener de 2020 va tornar a canviar i passo a ser a partir de 40.000 euros.


Per tant, actualment, només els premis superiors a 40.000 euros hauran de pagar a Hisenda el 20% de l'import que excedeixi d'aquesta quantitat.


Perquè sigui més fàcil ho explicarem amb un exemple:


Imaginem que un dels nostres dècims de Nadal comprats en Loteria les Sorres surt agraciat amb el 1r premi del sorteig de Nadal d'aquest any 2021.

FELICITATS! :), això el primer;


I després tindríem que els primers 40.000 euros que rebem del banc, quedaran exempts d'impostos, però els restants 360.000 euros tributaran al 20%.
Per tant, haurem de pagar 72.000 euros a Hisenda.


I ens quedarà un premi de 328.000 euros. (288.000 + 40.000) euros.


Quan hauré de pagar aquest 20% d'Impostos?

 

Aquest 20% d'impostos que cal pagar a Hisenda ens ho llevessin en el mateix moment que anem a cobrar el premi al banc.


És a dir, si ens toca un dècim de la Grossa de Nadal, la qual cosa realment cobrem són 328.000 euros no els 400.000 euros del premi al dècim.


El gravamen del 20% va associat al premi per bitllet, independentment del nombre de beneficiaris. És a dir, Hisenda retindrà el mateix import tant si el bitllet és d'una persona o de vàries.


En el cas que el dècim sigui propietat o estigui compartit per diversos jugadors el que, sí que cal fer, és la declaració de tots els beneficiaris a l'hora de cobrar el premi en l'entitat financera, ja que, si el cobra un per a després repartir-lo entre tots, pot venir Hisenda i obligar a tornar a pagar per Impost de Donacions.

RESUM DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS PELS DIFERENTS PREMIS DEL SORTEIG DE NADAL

 


Pagament d'impostos per la GROSSA DE NADAL 2021.

A cada dècim premiat amb el 1r premi , és a dir “La Grossa de Nadal”, li corresponen 400.000 euros dels quals els primers 40.000 euros queden exempts d'impostos i dels 360.000 euros restants hem de pagar el 20%. en impostos.
Per tant haurem de pagar 72.000 euros i ens quedarà un premi de 328.000 euros per cada dècim premiat.

Pagament d'impostos pel SEGON PREMI DE NADAL 2021.

A cada dècim premiat amb el 2n premi, li corresponen 125.000 euros dels quals els primers 40.000 euros queden exempts d'impostos i dels 85.000 euros restants hem de pagar el 20% en impostos,
Per tant haurem de pagar 17.000 euros i ens quedarà un premi de 108.000 euros per cada dècim premiat.

Pagament d'impostos pel TERCER PREMI DE NADAL 2021.

A cada dècim premiat amb el 3r premi, li corresponen 50.000 euros dels quals els primers 40.000 euros queden exempts d'impostos i dels 10.000 euros restants hem de pagar el 20% en impostos,
Per tant haurem de pagar 2.000 euros i ens quedarà un premi de 48.000 euros per cada dècim premiat.

Pagament d'impostos pel QUART, CINQUÈ I RESTA DE PREMIS.

El quart premi és de 20.000 euros al dècim i el cinquè és de 6.000 euros al dècim pel que cap al no superar els 40.000 euros al dècim, NO pagarem impostos.
La resta de premis, de menor quantia per dècim, també queden exempts d'impostos.

POT49.000.000 €
dimarts, 05/03/24
Jugar Ara!
20.000€/mes dte. 30 anys
dilluns, 04/03/24
Jugar Ara!
POT8.000.000 €
dissabte, 02/03/24
Jugar Ara!
POT9.600.000 €
diumenge, 03/03/24
Jugar Ara!
Jugar Ara!
POT1.500.000 €
diumenge, 03/03/24
Jugar Ara!
POT140.000 €
diumenge, 03/03/24
Jugar Ara!
EN PREMIS30.000 €
dijous, 07/03/24
Jugar Ara!
Histórico de resultados
Jocs i Apostes
Mitjans de pagament
WEB SEGURA. CERTIFICAT PER
Joc responsable
+18
Admón de Loterías nº 336
Akuamosis S.L.
C.C. Arenas - Gran vía de les Corts Catalanes, 373
08015 Barcelona Barcelona
B63882922
Atenció al client934 247 349
© Gadmin.es Els logotips de jocs i loteries utilitzats en aquesta web són propietat de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE). Aquesta web només fa ús d'ells a manera merament identificativa per falicitar l'elecció i selecció del apostante
+18 Autoprohibición Jugar Bien Juego Seguro